• ชุดจานดาวเทียม C-BAND 1.5+X1+เครื่องรับ S2 HD+สายสัญญาณจานดาวเทียม 20 เมตร
  2,130.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-7%)
 • ชุดจานดาวเทียม C-BAND 1.5+X1+เครื่องรับ S3 HD+สายสัญญาณจานดาวเทียม 20 เมตร
  2,340.00 ฿
  3,000.00 ฿  (-22%)
 • ชุดจานดาวเทียม OK+เครื่องรับ S3 +สายสัญญาณจานดาวเทียม 20 เมตร
  1,840.00 ฿
  2,440.00 ฿  (-25%)
 • ชุดจานดาวเทียม OK60ซม +เครื่องรับ S2 HD+สายสัญญาณจานดาวเทียม 20 เมตร
  1,540.00 ฿
  1,640.00 ฿  (-6%)
 • ชุดจานดาวเทียม OKD+เครื่องรับ S2 HD+สายสัญญาณจานดาวเทียม 20 เมตร
  1,090.00 ฿
  1,290.00 ฿  (-16%)
 • ชุดจานดาวเทียม OKD+เครื่องรับ S3 HYBRID+สายสัญญาณจานดาวเทียม 20 เมตร
  1,390.00 ฿
  1,990.00 ฿  (-30%)
Visitors: 10,228