• ข้อต่อ MC4-Y2 เข้า 2 ออก 1
  200.00 ฿
  220.00 ฿  (-9%)
 • ข้อต่อโซล่าเซลล์ 1 ทาง
  60.00 ฿
  70.00 ฿  (-14%)
 • ข้อต่อโซล่าเซลล์ MC4-Y3 เข้า 3 ทาง ออก1 ทาง
  300.00 ฿
  330.00 ฿  (-9%)
 • ตัวควบคุมการชาร์จ คอมเทลแซท 10 แอมป์
  500.00 ฿
  700.00 ฿  (-29%)
 • ตัวควบคุมการชาร์จ คอมเทลแซท 20 แอมป์
  950.00 ฿
  1,000.00 ฿  (-5%)
 • ตัวควบคุมการชาร์จ คอมเทลแซท 30 แอมป์
  1,650.00 ฿
  1,850.00 ฿  (-11%)
 • อินเวอร์เตอร์ คอมเทลแซท 1,000 วัตต์
  5,500.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-15%)
 • อินเวอร์เตอร์ คอมเทลแซท 300 วัตต์
  1,700.00 ฿
  1,900.00 ฿  (-11%)
 • อินเวอร์เตอร์ คอมเทลแซท500 วัตต์
  3,500.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-13%)
 • แผงโซล่าเซลล์ 120 วัตต์ โพลี่
  2,690.00 ฿
  2,990.00 ฿  (-10%)
 • แผงโซล่าเซลล์ 160 วัตต์ MONO
  3,790.00 ฿
  3,990.00 ฿  (-5%)
 • แผงโซล่าเซลล์ LAMPKO POLY 330 วัตต์
  3,900.00 ฿
  4,100.00 ฿  (-5%)
Visitors: 10,228